Materiały oraz technologia wykonania garaży


materiały na garaże blaszane

Garaż blaszany jest konstrukcją stalową, a więc jego konstrukcja musi być zgodna z normą PN-EN 1090, która określa wykonanie tego typu konstrukcji stalowo-budowlanych. Aby producent mógł znakować swój garaż jako CE, musi wykonać go zgodnie z informacjami zawartymi w normie. Precyzyjnie określa ona materiały budowlane, sposoby ich obróbki oraz wykonania konstrukcji stalowej. W garażach blaszanych rozpiętość materiałowa jest stosunkowo wąska. Materiały w większości opierają się o:

  • kształtowniki stalowe – ceowniki, dwuteowniki oraz teowniki;
  • blachy;
  • elementy złączne;
  • elementy uzupełniające.

Kształtowniki stalowe służą jako budulec szkieletu garaży blaszanych. Stanowią element podporowy i jednocześnie element wsporczy konstrukcji.

Rodzaje blach wykorzystywanych do budowy garaży blaszanych

Blachy stanowią najważniejszy budulec popularnego „blaszaka”. Pokrywają ściany oraz dach, a ich powierzchnia jest największa. W garażach blaszanych stosuje się kilka rodzajów blach. Pod względem gatunku jest to blacha S235 lub S355, z tym że drugi gatunek ze względu na wyższą cenę jest stosowany rzadziej. Blachy są cynkowane, celem ochrony przed korozją, mogą być cynkowane ogniowo lub elektrolitycznie, jednostronnie lub też obustronnie. Po ocynkowaniu blachy mogą być malowane, jednak z reguły akrylem pokrywa się blachy trapezowe, które wcześniej nie były poddawane cynkowaniu.

Najtrwalsze są blachy cynkowane ogniowo, gdyż ich wytrzymałość sięga do 10 lat, a dodatkowe prace w celu konserwacji nie są w tym czasie konieczne. Blachy cynkowane elektrolitycznie wytrzymują około 2 lat, później zachodzi konieczność uzupełnienia zewnętrznej warstwy ocynku. Można dokonać tego poprzez specjalne spraye, choć ich trwałość jest znacznie mniejsza niż samego cynkowania. Malowane blachy są najtańsze, jednak konieczne jest ich regularne konserwowanie.

Jakość blachy a zawartość krzemu

Bardzo istotne w blachach cynkowanych jest, aby mieściły się one w pierwszym lub trzecim przedziale krzemowym. Każda blacha S235 lub S355, posiada niewielką zawartość krzemu w swojej budowie. Ważne jest, aby zawartość tego pierwiastka nie przekroczyła 0,03% całości lub też mieściła się w przedziale 0,15% – 0,25%. W ten sposób powłoka ocynku jest równa, błyszcząca i najbardziej trwała.

Spełnienie powyższych warunków oraz wykonanie garaży z dobrej jakości stali, zagwarantuje ich trwałość. Sam użytkownik musi dodatkowo zadbać o konserwację blachy oraz o zapewnienie właściwego fundamentu.